Bashkia Kavaje nen koordinimin e Agjensices Kombetare te Planifikimit te Territorit ka miratuar planin e pergjithshem vendor, I cili eshte zbardhur prane Keshillit Kombetar te Territorit me vendim nr 2 date 27/04/2018 . Pjeset perberese te planit janesi me poshte:

Vendim nr.2 dt.27.04.2018 PPV B.Kavaje

 PPV Kavaje