Të dashur bashkëqytetarët e mi,

Detyra që më keni besuar është e rëndësishme, përgjegjësia është shumë e madhe. Rruga për ta shndërruar Kavajën, qytetin tonë të zemrës, në një qytet model, është e vështirë, plot me pengesa dhe sakrifica.

Por sado të forta të jenë ato, sado të pakapërcyeshme të mund të duken, ne nuk do të ndalemi, po punojmë me mish e me shpirt dhe me ndihmën e Zotit, do t’ia dalim.

Punë është bërë por nuk mund ta mohoj se duhet bërë akoma.

Drejtimet kryesore të objektivave të punës që unë, në bashkëpunim me sugjerimet tuaja për zgjidhjen e problemeve të jetës së përditshme, kam hartuar, kanë si qëllim kryesor përmirësimin e vazhdueshëm të jetës së çdo qytetari të Bashkisë së Kavajës e më gjerë.

Të nderuar bashkëqytetarë të mi, ua rikonfirmoj se unë dhe skuadra ime jemi këtu për t’i dhënë përgjigje çdo shqetësimi dhe për çfarëdo nevoje apo problemi që keni do të mundohemi që ta zgjidhim së bashku.

Prandaj, le të ecim së bashku drejt një të ardhmeje më të mirë!

ME RESPEKT

ELVIS RROSHI