Hapen zyrat e One Stop Shop në Kavajë

Kavaja, qyteti i parë ku u hapën zyrat "One Stop Shop" të Adisa-s, ku sëbashku me ministren Milena Harito bëmë të mundur këtë projekt.
Nga sot, çdo qytetar që ka nevojë për shërbimet administrative të: ZRPP (Hipotekës), FSDKSH (Karta e Shendetit),DPGJC (Gjendja Civile),QKB (Regjistrimi i Biznesit)ISSH (instituti i sigurimit shoqeror) të paraqitet pranë kësaj zyre dhe brënda 10 ditëve marrin përgjigjen zyrtare.