FESTA ZYRTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

1-2 Janar                              Festa e Vitit të Ri

14 Mars                                Dita e Verës

22 Mars                                Dita e Novruzit

Data ndryshon                      Bajrami i Madh

Data ndryshon                     Kurban Bajrami

24 PrilI                                   Pashkët

1 Maj                                     Dita ndërkombëtare e punës

19 Tetor                                Dita e Lumturimit të Nënë Terezës

28 Nëntor                             Shpallja e Pavarësisë

29 Nëntor                             ÇIirimi I Shqipërisë nga pushtuesit nazi-fashiste

8 Dhjetor                              Dita kombëtare e Rinisë

25 Dhjetor                            KrishtIindjet