Bashkia Kavajë

Me ndarjen e re administrativo-territoriale Bashkia Kavajë përfshin edhe Njesitë administrative: Golem, Synej, Luz i Vogël, Helmas. Në tërësi sipërfaqja e saj arrin rreth 200 Hektarë, dhe ka një popullsi rreth 81000 banorë... më shumë

Bisnesi

Për regjistrimin e një biznesi dhe hapjen e dosjes në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore nevojitet dokumentacioni përkates si : 1) Çertifikate Regjistrimi QKR ( fotokopje ), 2) Ekstrakt QKR ... më shumë

Këshilli i Bashkisë Kavajë

Këshilli i Bashkisë Kavajë është konstituar më datë 24.07.2015 me mbledhjen e tij të parë pas zgjedhjeve vendore të Qershorit të vitit 2015. Këshilli përbëhet nga 31 anëtarë ... më shumë

Planifikimi Urban

Bashkia Kavajë ne bashkëpunim me  Ministrinë e Zhvillimit Urban po harton planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë së madhe Kavajë, ku ka filluar puna ... më shumë

Kalendari i Eventeve

 
KAVAJE, INFOCIP, undp

 

LEGJISLACIONI-INFOCIP
logo-rcdc
amshc